سوپاپ Solenoid Solenoid Miniature (RSC-8) پلاستیک معمولی بسته IP54

اطلاعاتی در دسترس نیست

82